O podjetju

NAROČILA:

T: 01/ 423 23 53
F: 01/ 423 23 54
narocila@valtex.si

PISARNE:

T: 01/ 510 30 40 in 01/ 423 23 53
F: 01/ 510 30 45 in 01/ 423 23 54
info@valtex.si
delovni čas: 7:30 do 15:30

SKLADIŠČE in LOGISTIKA:

T: 01/ 256 78 85
F: 01/ 256 78 86
logistika@valtex.si
delovni čas: 7:00 do 15:00

Poslanstvo našega podjetja je pomagati organizacijam na področju objektne higiene.

Ena naših temeljnih vrednot je varovanje okolja in trajnostni razvoj.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1993 z namenom trgovanja z izdelki za objektno higieno.

Podjetje sta ustanovila prijatelja Niko Kumar in Tomaž Zaletel. Stara sta bila 20 let.

VALTEX & Co. d.o.o. je bilo med prvimi tovrstnimi podjetji v Sloveniji, saj se je panoga izdelkov in storitev s področja objektne higiene takrat šele razvijala.

Podjetje je v letih delovanja lepo rastlo in pri tem zaposlovalo nove sodelavce. V letu 1998 smo kupili prve poslovne prostore v IC Pržan.
Od leta 2007 pa se nahajamo na Viču v Ljubljani, kjer imamo skladiščne in pisarniške prostore.
Dostave izvajamo pretežno s svojo logistiko.
Operativno poslovanje koordinira HELPDESK, ki med seboj povezuje oddelke nabave, prodaje, financ in logistike v funkciji nemotenega operativnega poslovanja.
 
Večinoma delujemo na področju celotne Slovenije, pa tudi preko meja. Naši prodajni svetovalci so prisotni v vseh slovenskih regijah in so večinoma domačini v regiji kjer delujejo. Zaradi tega je stik s kupci boljši, naša odzivnost pa večja.
V tem trenutku lahko trdimo, da smo zrelo podjetje, ki je šlo skozi vse faze rastočih organizmov. Že dlje časa smo "polnoletni", imamo vizijo in na podlagi te - tudi jasno začrtane cilje.
V podjetju skrbimo, da poslujemo v skladu s svojimi vrednotami in da svoje poslanstvo uresničujejo vsi zaposleni.
 
"Poslujemo vsako leto bolj trajnostno": uporabljamo elektriko iz obvnovljivih virov, večino svojih dokumentov tiskamo na papir izdelan iz sekundarnih surovin, dostavo kombiniramo tako, da zmanjšuje ogljični odtis, v poslovnih prostorih pa ločujemo odpadke. 
 
"Pomagamo svojim partnerjem uvajati trajnost v njihovo poslovanje": z rešitvami, ki temeljijo na uporabi trajnostnih izdelkov, s svetovanjem na področju higienskih procesov, ki upoštevajo trajnostno vedenje in ravnanje ter z vključevanjem svojih kupcev v skupnost podjetij, ki na področju profesionalne objektne higiene želijo poslovati trajnostno in se tako pospešeno razvijati.
Profesionalna objektna, profesionalna kuhinjska in profesionalna osebna higiena namreč močno obremenjujejo okolje. Odkrili smo, da - ko čistimo - mnogo bolj zamažemo okolje, kot pa očistimo tisto kar je umazano. To je izjemno slabo, zato smo iskali in tudi našli način kako to preprečiti. Z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja!
Na strani podjetij, ki se ukvarjajo s higieno, je namreč odgovornost, da uporabnikom profesionalne higiene pokažejo, da je trajnost ne le nujna, ampak tudi izjemno koristna poslovanje. Trajnost ne pomeni zgolj ekologije in ekoloških izdelkov. Trajnost pomeni poslovanje na način, da je poleg ustvarjanja dodane vrednosti, ki se preliva v plače delavcem, ter v ustvarjanje primernega dobička (tu je potrebno biti iskren in to pošteno povedati, večina dobička v podjetjih se nameni investicijam v razvoj), pomembno poslovati tako, da je ob tem v kar največji meri poskrbljeno za zdravje ljudi in okolja, ter da je to početje koristno za družbo v kateri živimo. Ko podjetje prične poslovati na  trajnosten način, se prične tudi razvijati. Iz tega spoznanja izvira tudi besedna zveza "trajnostni razvoj".
Z izvajanjem trajnosti so stroški preprosto manjši; tako za podjetja - kot za okolje in družbo, kot celoto.