Industrijska proizvodnja

Vzdrževalci in osebe zadolžene za higieno v proizvodnih podjetjih, nam največkrat povedo, da imajo predvsem težave z:

- previsokimi stroški higienskega sistema
- veliko količino porabljenega papirja in mila,
- preveč odpadkov
- raznovrstnimi materiali, ki služijo enakemu namenu,
- slabo kakovostjo papirja,
- prevelikim obremenjevanjem okolja,
- preveč dela z oskrbovanjem in vzdrževanjem celotnega sistema,
- kar naprej polomljenimi podajalniki zaradi robustnega ravnanja zaposlenih v proizvodnji
- papirnatimi krpami, ki slabo vpijajo olja in so neodporne, zato se jih porabi mnogo preveč
- zaposlenimi, ki za brisanje strojev uporabljajo kar brisače za roke, to pa je drago

Naprej na referenčno zgodbo »