Industrijska proizvodnja

Unior Kovaška industrija d.d.

Je prepoznavno kot napredno mednarodno podjetje v kovinsko predelovalni in turistični dejavnosti.
Imajo vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem po zahtevah mednarodnega standarda ISO14001.
Prizadevajo si za zmanjšanje porabe virov, izboljšave v tehnoloških procesih in zmanjševanje negativnih vplivov na okolje.

Izziv:
V sanitarijah so imeli klasične podajalnike za higienski papir in milnike na dotakanje. Soočali so se z naslednjimi težavami:
- velike količine porabljenega papirja in mila,
- raznovrstni materiali,
- slaba kakovost papirja,
- večje obremenjevanje okolja,
- preveč dela z oskrbovanjem in vzdrževanjem celotnega sistema.

Potrebe in rešitev:
Potrebovali so rešitev, ki bi omogočala:
- manjšo porabo higienskega potrošnega materiala,
- poenoten sistem v celotnem podjetju,
- bolj kakovosten papir,
- bolj ekološki sistem,
- enostavnejše delovne procese.

Poiskali smo inovativno rešitev, ki zadovoljuje njihove potrebe.

Rezultat:
-
lepše in bolj urejene sanitarije,
- bolj zadovoljni zaposleni,
- manj odpadkov,
- do okolja prijaznejši sistem,
- višji nivo higiene

»V podjetju Unior d.d. velik poudarek dajemo zadovoljstvu naših zaposlenih. Skupaj s podjetjem VALTEX Co, d„o, smo prišli do rešitve, ki zadošča našim zahtevam, Odločitev o posodobitvi higienskega sistema je bila pravilna."
Zdenko Kovačec
direktor sektorja nabave


 

Naprej na tipične prostore »