Kako s pravimi odločitvami v izvajanju objektne higiene uresničujemo pozitivne vplive na okolje?

Pri oblikovanju domačega bivalnega prostora gre za zelo individualne odločitve. Pri izbirah nas vodijo naše potrebe in želje. Nimamo pa vpliva na prostore, v katerih se zadržujemo, ko nismo doma. V prostorih, grajenih in opremljenih iz naravnih materialov se bolje počutimo in raje se zadržujemo v prostorih, kjer sta dober zrak in svetloba. Uporabniki javnih prostorov sprejmemo ponujeno oziroma zagotovljeno in pri tem zaupamo varni in primerni izbiri vzdrževalcev prostora.

Profesionalna objektna higiena na področju zahtevnih izdelkov za vzdrževanje, čiščenje in dezinfekcijo, namenja veliko pozornosti posebnostim in potrebam posameznih dejavnosti. Bolj so kompleksne potrebe in zahteve posameznega sektorja, več vpliva delo vzdrževanja pušča v okolju in zdravju oseb, ki izvajajo vzdrževanje in prostore uporabljajo. Potrebno je oceniti koliko dejansko umažemo okolje s tem, ko čistimo, kako uporabljena sredstva vplivajo na zdravje in počutje uporabnikov prostorov in se pravilno odločati pri uporabi materialov, čistil in čistilnih pripomočkov.

Zelo veliko se na tem področju lahko naredi pri vzdrževanju in opremi neindustrijskih objektov, torej prostorov, kjer se zadržujejo dalj časa zaposleni, obiskovalci in drugi uporabniki. Pri izbirah pravih izdelkov se lahko zagotovi bolj primera odločitev, ki bo v okolju puščala manj sledi, ki temelji na recikliranih materialih in naravni osnovi, ki je tudi za opremo in zrak v prostorih bolj prijazna in manj agresivna.

To dosežemo s postopnim ali takojšnjim prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objekte higiene, kar pomeni, da pazljivo izbiramo materiale in pristope, ki so prijazni do okolja in do ljudi, pri tem pa funkcionalni, ekonomični in visoko namenski.

Ključni izdelki za objektno higieno so čistila, higienski papir, mila, osvežila, vreče in koši za smeti. Pri izbiri čistil je pozornost na njihovi sestavi in embalaži. Količina odvržene embalaže čistil predstavlja velik delež odpadka vzdrževanja prostorov in naj ne bi končala v komunalnih odpadkih. Največji delež v izdelkih, ki jih uporabljamo pri vzpostavljanju in vzdrževanju objektne higiene predstavlja higienski papir. S povečanjem umivanja rok in uporabe razkužil, se veča tudi uporaba papirnatih brisač. Pomembno lahko vplivamo z izbiro načina uporabe in primerne vrste izdelka tudi na strošek, še več pa lahko upoštevamo okolijskih pozitivnih učinkov pri izbiri papirja iz recikliranih ali regeneriranih vlaken celuloze namesto papirja iz primarnih vlaken celuloze ter primernega načina uporabe in primernega sredstva za umivanje rok. Pri slednji izbiri je pomembno poznati potrebe in navade uporabnikov prostora ter same opreme objekta.

Tako kot je pomembno upoštevati značilnosti opreme in materialov pri izbiri čistil, tudi vsak papir ni primeren za vsak objekt. Na primer starejši in mobilni objekti imajo drugačne lastnosti odtokov in zahtevajo toaletni papir, ki ne maši ozkih ali zavitih cevi. 

S pravo izbiro izdelkov se lahko v prostorih veliko bolje počutimo in ob tem veliko naredimo za okolje. Pri izbiri papirja se jasno lahko meri vpliv na zniževanje izpustov CO2, pri uporabi mil in čistil pa predvsem merimo količino odpadle embalaže. Vsi lastniki in vzdrževalci objektov lahko preprosto merijo dosežene učinke pri njihovem vzdrževanju in hkrati omogočijo uporabnikom boljše počutje.

V podjetju VALTEX smo usmerjeni k izbiri trajnostnih izdelkov za objektno higieno, prave materiale in strukturo, ki so zaradi čistih naravnih materialov in sestavin manj obremenilni za ljudi in okolje, prostore opremimo tudi na način komplementarnih vonjev in arom, ki so za uporabnike prostorov nemoteči ali pa spodbujajo željne občutke.

Povezava na objavo: http://cer-slo.si/objektnehigiene.html