Ali je papir izdelan iz reciklirane kartonske embalaže mleka in sokov (glede na to da je ekološki), dražji?
Ne. To je posledica dejstva, da je izdelan v sistemu krožnega gospodarstva. Pri tem za razliko od klasične reciklaže ne pride do degradacije materialov, ampak se ohrani kvaliteta surovine iz sekundarnih virov. Cena surovine iz sekundarnih virov ni odvisna od borznih nihanj na surovinskem trgu celuloze, ker je surovina pridobljena lokalno. Glede na to, da se že več kot 55% vse celuloze v Evropo uvozi iz drugih kontinentov pa na ugodno ceno izdelka vpliva tudi to, da je cena transporta mnogo (nekajkrat) nižja, kot pri izdelkih iz primarnih virov.