Ali so vsi papirnati higienski izdelki primerni za stik s hrano?
Področje izdelkov, ki so namenjeni za stik z živili oz. se razumno pričakuje, da bodo prišli v stik z živili (kuhinjske brisače, servieti ipd.), je urejeno s strani EU direktiv, nacionalna zakonodaja v Sloveniji pa to pokriva z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Tovrstni izdelki morajo imeti dokazila o skladnosti in morajo biti primerno označeni na embalaži. Proizvajalec Lucart z laboratorijskimi analizami vzorcev redno preverja varnost materialov in izdelkov ter njihovo primernost za uporabo za stik z živili, da bi zagotovil visoko stopnjo zaščite zdravja ljudi in interesov potrošnikov.