Kako pogosto naj bi se papirnati higienski izdelki testirali?
Testiranje ni časovno opredeljeno, priporočljivo pa je, da se izdelke ponovno mikrobiološko in kemijsko analizira vsakič, ko nastopijo spremembe v proizvodnem procesu oz. na samem izdelku. Izdelki s pridobljenim certifikatom EU Ecolabel se preverjajo ob vsaki obnovi certifikata. Proizvajalec Lucart pa za vse izdelke redno opravlja vse potrebne teste v povprečju vsaj enkrat letno.