Kakšen je pomen znaka za okolje EU Ecolabel pri higienskem papirju?
Izdelki z oznako EU Ecolabel so izdelani iz trajnostnih virov surovin, v okolju prijaznem proizvodnem postopku, zagotovljena pa je tudi zdravstvena ustreznost izdelkov za uporabnike.

Na kratko: Vpliv znaka za okolje EU Ecolabel je izjemno širok in se deli na 3 glavne skupine:

  1. “TRAJNOSTNI VIR SUROVIN” – Predpisovanje minimalnih zahtev pri virih surovin,
  2. “BOLJ EKOLOŠKI PROIZVODNI POSTOPEK”: Po načelu bolj ekološkega poslovanja ustrezno uokvirja proizvodni postopek,
  3. “ZAGOTOVITEV VARNOSTI UPORABNIKOV”:  Zagotavlja varnost uporabnikov.

Higienski papir s certifikatom EU Ecolabel je izdelan v proizvodnem postopku z bistveno zmanjšanimi vplivi na okolje, v katerem se izdelek proizvaja; v proizvodnji se porabijo manjše količine energije, močno pa je omejena tudi uporaba kemikalij pri proizvodnji. Uporaba nekaterih kemikalij, ki se sicer uporabljajo pri proizvodnji higienskega papirja pa je popolnoma prepovedana.  Vir surovin za izdelavo mora biti vsaj v pretežni meri iz trajnostnih virov, surovina, ki v proizvodnji postane odvečna (npr. odrezki), pa se mora ponovno uporabiti. Posebej pa je poskrbljeno za varnost uporabnikov, saj kriteriji za pridobitev certifikata EU Ecolabel strogo določajo minimalne kriterije za varnost uporabnikov, hkrati pa predpisujejo ustrezno informiranje uporabnika na embalaži takšnega izdelka. Proizvajalci ki proizvajajo izdelke s certifikatom EU Ecolabel redno testirajo takšne izdelke v neodvisnih akreditiranih laboratorijih, saj le tako lahko zagotavljajo ustrezno varnost za uporabnike. Podeljen certifikat se podeljuje za omejeno dobo in ga je potrebno redno obnavljati.

Vsi izdelki na naši strani, ki imajo pridobljen certifikat EU Ecolabel imajo to označeno.