Strokovnjaki opozarjajo, da v Sloveniji letno zavržemo kar 17.000 ton tekstila, na ekološki način pa predelamo zgolj 15% takšnega tekstila. Preostanek zavrženih oblačil konča v sežigalnici ali celo na odlagališčih. Tekstil je zaradi svoje sestave (tudi plastika) slabo razgradljiv. Pri sežigu 1 kg komunalnih odpadkov, kamor se največ odlaga tekstil, nastane 52 kg CO₂. Z akcijo PODARI OBLEKO, POSADI SMREKO poskrbimo za ponovno uporabo oziroma predelavo oblačil, s tem pa zmanjšamo količino odloženih odpadkov in posledično količino CO₂ izpustov.

V Mednarodnem projektu Wear&Share, ki ga organizira podjetje Answear, so v Sloveniji zapartnerja izbrali podjetje VALTEX, ki pomaga  partnerjem pri prehodu na uporabo resnično trajnostnih izdelkov na področju objektne higiene. Answear in VALTEX sta skupaj oblikovala projekt PODARI OBLEKO, POSADI SMREKO! in ga predstavila slovenskim osnovnim šolam. Sodelujoče osnovne šole bodo zbirale lepo ohranjena oblačila, katera bodo ponovno uporabljena v slabše razvitih državah, reciklirana ali uporabljena v drugih industrijah (npr  za proizvodnjo zvočno izolacijskih materialov v avtomobilski industriji). Zbiralna akcija bo potekala med 4.3.2024 in 8.4.2024, z zaključno prireditvijo na Dan Zemlje, 22.4.2024, kjer bodo podelili praktične nagrade najboljšemu razredu. 

Vsaka sodelujoča šola, ki bo uspešna pri zbiranju oblačil, bo v zameno prejela sadiko smreke (ene ali več, odvisno od zbrane količine oblačil), ki bo v zreli fazi za proces fotosinteze v letu dni posrkala 24 kg CO₂ iz ozračja. S tem še dodatno pomagamo razbremeniti okolje CO₂ izpustov in skozi celoten projekt ozaveščamo osnovnošolce o pomenu zbiranja in oddajo za ponovno uporabo na primeru oblačil, ki predstavljajo 5% vseh odvrženih odpadkov.