1. Izziv


2. Potrebe in rešitev


3. Rezultat


To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema