Pogosti izzivi

Vzdrževalci in osebe zadolžene za higieno v proizvodnih podjetjih, nam največkrat povedo, da imajo predvsem težave z:


Naša referenčna zgodba

INLES

Skupina Inles  je največji slovenski proizvajalec zunanjega stavbnega pohištva (oken in vhodnih vrat). Proizvajajo le najbolj kakovostne, tehnološko izpopolnjene in tržno aktualne izdelke višjega kakovostnega razreda. Več kot 80% proizvodov prodajo na zahtevnih trgih Evropske unije, prisotni pa so tudi na drugih trgih Evrope, Severne in Južne Amerike, Afrike in Azije.

Inles d.d. skupaj z dvema hčerinskima podjetjema LESCO GmbH&Co.KG ter IP Inles d.o.o. zaposlujejo nekaj manj kot 500 ljudi, imajo preko 30 000 m2 pokritih proizvodnih površin ter so eno večjih podjetij za proizvodnjo stavbnega pohištva v evropskem merilu.

1. Izziv


Za odjem higienskega papirja in mila so imeli podajalnike, ki so temeljili na že nekoliko starejši tehnologiji. Glede na velikost in število sanitarnih prostorov  je bilo potrebno zagotoviti čim bolj enoten sistem podajalnikov za brisače, toaletni papir in milo. Zaradi tega so se pojavljale težave  v obliki:

 • prevelike porabe papirja,
 • mašenje odtokov,
 • polni koši, velikokrat tudi z neuporabljenimi brisačami, ki so ležale po tleh,
 • večje obremenjevanje okolja,
 • slabši videz sanitarij.

2. Potrebe in rešitev


Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočalo:

 • zmanjšanje porabe higienskega papirja,
 • kontrolirano porabo in zmanjšanje stroškov,
 • odpraviti težave glede mašenja odtokov,
 • izboljšan videz prostorov,
 • poenoten in bolj ekološki sistem podajalnikov.

S celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo obstoječega stanja, svetovanje in izvedbo, smo jim to omogočili.

3. Rezultat


 • dvig ugleda (bolj prijazno do okolja)
 • lepše in bolj urejene sanitarije
 • za človeka in okolje bolj prijazen sistem
 • poenoten sistem
 • znižanje porabe higienskega papirja
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»Z vzpostavitvijo sistema podajalnikov in papirja ter mila podjetja VALTEX & Co. d.o.o., smo pridobili to, kar smo pričakovali, predvsem pa izboljšali higienski standard, prihranili nekaj dela
in denarja ter razbremenili tudi okolje«.

Cveto Lipovec, dipl.ekon.
Direktor