Pogosti izzivi

Vzdrževalci v kinih, gledališčih in muzejih nam največkrat povedo, da:


Naša referenčna zgodba

Mestno gledališče ljubljansko

Mestno gledališče ljubljansko ima za seboj skupaj 70 let profesionalne zgodovine in je s prek 100 zaposlenimi drugo največje slovensko gledališče. 35-članski igralski ansambel odigra vsako sezono okrog 400 predstav pred skupaj 100.000 gledalci.

1. Izziv


Zaradi visoke frekvence obiskovalcev je bilo potrebno upoštevati različne kulturne navade ljudi pri uporabi toaletnih prostorov. Uporabljali so higienski papir pridobljen iz primarnih virov. Imeli so nameščen klasičen sistem podajalnikov brisač, toaletnega papirja in milnikov, posledično povečano porabo in višje stroške.

2. Potrebe in rešitev


Potrebovali so rešitev, ki bi bila cenovno ugodna, hkrati pa so želeli ekološko ozavestiti obiskovalce in povečati zadovoljstvo uporabnikov:

  • kontroliran način podajanja »list po list«,
  • ozaveščanje uporabnikov,
  • uporaba polnil, ki bi bila pridobljena iz sekundarnih virov.

S celovito rešitvijo, ki je zajemala aktivnosti analize obstoječega stanja, svetovanja in izvedbe smo jim omogočili rešitev, s katero so uspeli doseči naslednje:

3. Rezultat


  • manjša poraba higienskega papirja in mila,
  • nižji stroški,
  • ozaveščanje uporabnikov preko nalepk na podajalnikih,
  • uporaba polnil LUCART ECO NATURAL.
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»s podpisom potrjujemo korektno izvedbo podjetja VALTEX«

Barbara Hieng Samobor, direktorica