Pogosti izzivi

Osebe zadolžene za vzdrževanje prostorov v administrativnih zgradbah se srečujejo predvsem z naslednjimi problemi:


Naša referenčna zgodba

Banka SPARKASSE d.d.

Banka SPARKASSE d.d. se z individualnim pristopom ter široko paleto bančnih storitev prilagaja potrebam svojih strank. Vzpodbujajo okolju prijazne rešitve in krepijo ekološko zavest. S kreativnostjo ustvarjajo napredek in postavljajo trende v bančništvu.

1. Izziv


Za odjem higienskega papirja in mila so imeli podajalnike, ki so temeljili na že nekoliko starejši tehnologiji.
Zaradi tega so se pojavljale težave v obliki:
– prevelike porabe papirja
– polni koši, velikokrat tudi z neuporabljenimi brisačkami, ki so ležale po tleh
– rezervne rolice wc papirja na okenskih policah ali na kotličkih, kar je predstavljalo povečana higienska tveganja in možnosti zamašitve odtokov
– slabši izgled sanitarij
– preveliki stroški higienskega sistema

2. Potrebe in rešitev


Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočalo:
enostavnejšo uporabo in skrbništvo

  • izboljšanje higienskega sistema
  • kontrolirano porabo in zmanjšanje stroškov
  • izboljšave v ekološkem smislu

S celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo obstoječega stanja, svetovanje in izvedbo, smo jim to omogočili.

3. Rezultat


  • dvig ugleda (bolj prijazno do okolja)
  • višji nivo higiene
  • lepše in bolj urejene sanitarije
  • za človeka in okolje bolj prijazen sistem
  • nižji stroški
  • dvig konkurenčne prednosti
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»Hoteli smo izboljšati obstoječi higienski sistem. Pri tem je pomembno vlogo igrala ekologija, saj je odgovoren odnos do okolja ena naših temeljnih vrednot. Strokovnjaki podjetja VALTEX & Co. so s svojo inovativno rešitvijo v celoti izpolnili naša pričakovanja. Pridobili smo več za manj denarja.«

Bor Vrhovnik
skrbnik tehnične infrastrukture