Pogosti izzivi

Ravnatelji in ravnateljice v šolah in vrtcih nam največkrat povedo, da imajo težave z:


Naša referenčna zgodba

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, ki jo obiskuje 1100 učencev, je med največjimi šolami v Sloveniji. Njihova želja je, da z odgovornim ravnanjem in spoštljivim odnosom do sebe, sočloveka ter okolja prispevajo k ustvarjalnemu sobivanju učiteljev, učencev in staršev. Eden pomembnejših poudarkov njihovega dela je namenjen varovanju okolja, zato so že več let uspešno vključeni v program »Ekošola kot način življenja«. V letu 2010 so pristopili k projektu EKO INICIATIVA, leta 2019 pa k projektu E-SPACE.

1. Izziv


Pouk se na šoli odvija na petih lokacijah, zato je bilo poenotenje higienskega sistema bistvenega pomena. Pri odjemu papirnatih brisačk in toaletnega papirja so uporabljali različne sisteme, vzdrževanje opreme je zahtevalo veliko časa in je bilo drago.

2. Potrebe in rešitev


Potrebovali so nekaj kar bi jim omogočilo:

 • bolj kontroliran odjem higienskega papirja,
 • prijaznejšo uporabo,
 • nemoteno delovanje pripadajočih podajalnikov,
 • manjšo porabo higienskega papirja,
 • večjo prijaznost do okolja.

S celovito rešitvijo, ki je zajemala aktivnosti analize obstoječega stanja, svetovanja in izvedbe smo jim omogočil rešitev s katero so uspeli doseči naslednje:

3. Rezultat


 • kontroliran in nemoten odjem higienskega papirja,
 • bolj urejene in estetske sanitarije,
 • pozitiven vzgojni vpliv na učence,
 • nižje stroške in zmanjšan vpliv na okolje, ki je od leta 2010 naslednji:
 • 435 pred sečnjo ohranjenih dreves,
 • 140m3 manj odloženih oz. sežganih odpadkov,
 • 51,4 tone manj izpustov CO2, saj so porabili toliko higienskega papirja, da je bilo za to potrebno reciklirati 1.970.088 embalaž tetrapak.
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»Razvijanje odgovornega odnosa do okolja, spodbujanje trajnostne naravnanosti, krepitev zavedanja o pomenu racionalne rabe virov niso zgolj vsebine, ki izhajajo iz zahtev učnih načrtov, temveč so način življenja in delovanja celotnega zavoda. Sodelovanje s podjetjem Valtex tako predstavlja pomembno potrditev prenosa vrednot v vsakodnevno prakso. Učencem pa nudi neposredno potrditev, da ideje, ki jih zagovarjamo, v resnici tudi udejanjamo. Je lep primer sinergije vzgoje in izobraževanja z gospodarstvom pri soustvarjanju zdrave skupnosti in nenazadnje tudi vzor dobrega poslovnega sodelovanja.«

Janja Zupančič
ravnateljica