Pogosti izzivi

Lastniki in upravljalci športno rekreacijskih objektov nam največkrat povedo, da imajo težave z:


Naša referenčna zgodba

Javni zavod Šport Ljubljana

Šport Ljubljana je ljubljanski športni zavod za upravljanje s športnimi objekti in površinami, ki so v lasti MOL. Dejavnost Šport Ljubljana je izredno široka, saj pod okriljem zavoda potekajo športne prireditve svetovnega ali evropskega pomena, tekmovanja za državna prvenstva pa tudi vadbo in treninge vrhunskih ekip, ki domujejo v Tivoliju, Stožicah, na voljo pa so tudi različni tečaji in rekreativni programi vseh vrst. Poslanstvo zavoda je omogočiti kar najboljše možnosti in pogoje za vrhunski in rekreativni šport v Ljubljani.

1. Izziv


Glede na število objektov, ki jih upravljajo je bilo potrebno zagotoviti čim bolj enoten sistem podajalnikov za brisače, toaletni papir in milo. Soočali so se z naslednjimi težavami:

 • neprilagojenost opreme glede na različne športne objekte,
 • velike količine porabljenega papirja in mila,
 • večje obremenjevanje okolja,
 • zastarel izgled sanitarij.

 

2. Potrebe in rešitev


 • Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočalo:
 • poenoten in bolj ekološki sistem podajalnikov na vseh objektih,
 • večje prizadevanje zavoda za boljše okolje,
 • manjšo porabo higienskega potrošnega materiala,
 • izboljšan videz prostorov.

Poiskali smo inovativno rešitev, ki je zadovoljevala njihove potrebe.

3. Rezultat


 • uporaba higienskega papirja Lucart NATURAL,
 • do okolja in obiskovalcev športnih objektov prijaznejša polnila,
 • nižji stroški porabe potrošnega materiala ,
 • dvig ugleda v očeh obiskovalcev.
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»V Javnem zavodu za Šport Ljubljana se zavedamo kako pomembno vlogo ima higiena in varovanje okolja, zato nenehno iščemo izboljšave na tem področju. Skupaj s podjetjem VALTEX & Co. d.o.o., smo prišli do rešitve, ki zadošča našim zahtevam. Sodelovanje z njimi je korektno.«

Drago Banović
Vršilec dolžnosti direktorja