Pogosti izzivi

Center managerji v nakupovalnih centrih se soočajo predvsem z naslednjimi izzivi na področju objektne higiene:

V kolikor so higienske rešitve ustrezne, se to odraža na dobrem počutju obiskovalcev med nakupovanjem ali druženjem v centrih in njihovem rednem vračanju. To pa pomeni povečanje prihodkov.


Naša referenčna zgodba

OBI d.o.o.

Podjetje OBI, ki je večje trgovsko podjetje s tehničnim blagom, upravlja s sedmimi poslovalnicami na področju republike Slovenije. Dnevno jih obišče nekaj tisoč kupcev.

1. Izziv


Glede na veliko frekvenco obiskovalcev je bilo potrebno upoštevati različne kulturne navade ljudi pri uporabi toaletnih prostorov. Za odjem higienskega papirja so imeli raznovrstno in že nekoliko zastarelo opremo, ki se je pogosto kvarila. Posledica tega je bilo pogosto  nezadovoljstvo in vandalizem obiskovalcev, ravno tako pa je tudi vzdrževanje opreme zahtevalo vedno več dela in stroškov povezanih s tem.

2. Potrebe in rešitev


Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočilo:

  • enostavnejšo uporabo in skrbništvo,
  • bolj kontrolirano porabo,
  • izboljšanje higienskega sistema in izpolnjevanje standarda HACCP,
  • večjo prijaznost do okolja.

To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanega higienskega sistema.

3. Rezultat


  • bolj urejene in estetske sanitarije,
  • višji higienski standard,
  • poenoten in do okolja ter uporabnika bolj prijazen sistem,
  • nižji stroški celotnega higienskega sistema.
To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema