Pogosti izzivi

Osebe, ki so v prehrambeni industriji odgovorne za higieno, so nam zaupale, da imajo probleme predvsem z:


Naša referenčna zgodba

ETA, živilska industrija d.d.

Svoje poslanstvo vidi v zadovoljevanju potreb zahtevnejših potrošnikov, ki želijo prehrambene izdelke najvišje kakovosti. Verjamejo v inovativne rešitve, ki se v prvi vrsti osredotočijo na potrošnika. Z nenehnim izboljševanjem kakovosti poslovanja skrbijo tako za donosnost družbe, kot tudi za zadovoljstvo zaposlenih ter širšega družbenega okolja.

1. Izziv


V sanitarijah so imeli klasične podajalnike za higienski papir in milnike na dotakanje. Soočali so se z naslednjimi težavami:

 • zastarel izgled sanitarij,
 • neprilagojenost opreme glede na različne zahteve v pisarniškem in proizvodnem delu,
 • velike količine porabljenega papirja in mila,
 • večje obremenjevanje okolja,

preveč dela z oskrbovanjem in vzdrževanjem celotnega sistema.

2. Potrebe in rešitev


 • Potrebovali so nekaj, kar bi jim omogočalo:
 • manjšo porabo higienskega potrošnega materiala,
 • izboljšan videz prostorov,
 • izpolnjevanje zahtev tako v pisarnah kakor tudi v proizvodnji,
 • bolj ekološki sistem,
 • enostavnejše delovne procese.

Poiskali smo inovativno rešitev, ki je zadovoljevala njihove potrebe.

3. Rezultat


 • lepše in bolj urejene sanitarije
 • bolj zadovoljni zaposleni
 • prihranek na času
 • do okolja prijaznejši sistem
 • višji nivo higiene

 

To smo ji omogočili s celovito rešitvijo, ki je vsebovala analizo stanja in svetovanje ter vzpostavitev izboljšanja higienskega sistema


»Higiena v prehrambeni industriji igra pomembno vlogo, zato nenehno iščemo izboljšave na tem področju. Skupaj s strokovnjaki iz podjetja VALTEX & Co. d.o.o. smo prišli do rešitve, ki zadošča našim specifičnim zahtevam. Sodelovanje z njimi je prijetno.«

Sonja Voljkar
Strokovna delavka za varstvo, higieno in študij dela