Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilno sredstvo v trdem stanju ECOLAB APEX ULTRA, za strojno pomivanje posode 3,1 kg


Čistilno sredstvo v trdem stanju ECOLAB APEX ULTRA, za strojno pomivanje posode 3,1 kg

Izjemno učinkovito pomivanje z učinkom beljenja pri srednje trdi vodi.
Optimalen strošek uporabe. 100% poraba. Kartuša drži dolgo časa.
Enostavna uporaba in polnjenje dozirnika. Kartuša varna na dotik. 
Razvrstitev po barvi in obliki, ni možnosti napačne uporabe. Lahka kartuša.
Do 95% manj embalaže in 70% manj transporta.
65,95 

Šifra: 908753 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Posode

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

12267OPOZORILNA BESEDA: POZOR

Stavki o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.


Dodatni stavki o nevarnosti : 
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.