Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo DIESIN PRO, koncentrirano tekoče sredstvo za dezinfekcijo površin, 5 L


Čistilo DIESIN PRO, koncentrirano tekoče sredstvo za dezinfekcijo površin, 5 L

Primerno za čiščenje in dezinfekcijo vseh vodoodpornih površin ter
opreme, npr. vrata, steklo, ploščice, umivalniki,straniščne školjke. 
Sredstvo je posebej primerno začiščenje in dezinfekcijo v bolnišnicah, 
domovih za starejše, vrtcih, šolah in ostalih področij, kjer je večja
verjetnost okužb.109,80 

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Posebna opozorila:
- ni primeren za tla, zaščitena s premazi!
- samo za profesionalno uporabo (biocid)
- proizvoda ne mešati z drugimi sredstvi
- embalažo odstraniti le, ko je izpraznjena in zaprta
- neporabljeno sredstvo/pripravek ali neočiščeno embalažo predati odstranjevalcu nevarnih odpadkov

Aktivne sestavine:
00 g tekocˇine vsebuje: 10,0 g 2-fenoksietanola,8,0 g N,N-bis-(3-Aminopropil) dodecilamina,
7,5 g Benzalkonijevega klorida.
Biocid uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.


Opozorila o nevarnosti:
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 ??Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.