Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Čistilo DOMAL razkužilo wc, belilo 1 L


Čistilo DOMAL razkužilo wc, belilo 1 L

Tekoče močno alkalno čistilno sredstvo.
Odstranjuje umazanijo, neprijetne vonjave pobeli zaprano belo perilo.
Zagotavlja popolno čistočo.Ne razjeda plastike, porcelana, keramike, 
vodovodnih aramtur, stekla,..


Primerno za čiščenje sanitarnih prostorov in opreme, bazenov.
Primerno tudikot belilno sredstvo za namakanje zaves, belega perila in plenic.
10,72 

Dodatne informacije

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

10728


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatni stavki o nevarnosti:
V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
Vsebuje:
natrijev hipoklorit
kalijev hidroksid