Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilo ECOLAB SOLID MED za strojno pomivanje posode, 4,5 kg


Čistilo ECOLAB SOLID MED za strojno pomivanje posode, 4,5 kg

Čistilno sredstvo za pomivanje posode pri vseh trdotah vode z 
dezinfekcijskim učinkom. Posebna tehnologija, ki zavira penjenje
v stroju, kar omogoča, da stroj razvije polno mehansko delovanje.


86,88 

Šifra: 903751 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Posode

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

12203OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO 

Stavki o nevarnosti:
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.


Dodatni stavki o nevarnosti:
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.