Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA POVRŠIN

Čistilo KITCHENPRO DES, sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo, 2 L


Čistilo KITCHENPRO DES, sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo, 2 L

Čiščenje in razkuževanje v enem koraku. 
EN-testirano razkužilo za visoko stopnjo protimikrobne zaščite. 
Sredstvo je namenjeno za uporabo na vseh površinah in opremi, kjer se pripravlja hrana.
Pri uporabi pripravljene raztopine uporaba zaščitne opreme ni potrebna.35,29 

Šifra: 908199 Kategoriji: ,

Dodatne informacije

Samo za poklicne uporabnike

Da

Opozorilna beseda : Nevarno
Opozorila o nevarnosti :
H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Morda vam bo prav tako všeč…