Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilo KITCHENPRO MANUAL, detergent za ročno pomivanje posode,2 L


Čistilo KITCHENPRO MANUAL, detergent za ročno pomivanje posode,2 L

Izredno koncentrirano sredstvo za pomivanje posode. 
Učinkovito odstranjuje zasušene ostanke in vse vrste nečistoč od hrane.
Za dnevno pomivanje, loncev, ponev, porcelana, pribora, kuhinjskih pripomočkov, stekla itd. 
Zaradi zaprtega sistema ni neposrednega stika s koncentratom. 
Pri uporabi pripravlljene raztopine uporaba osebne zaščitne opreme ni potrebna.


51,00 

Dodatne informacije

Čiščenje

Posode

Samo za poklicne uporabnike

Da

Opozorilna beseda: Nevarno
Opozorila o nevarnosti:
H315 Povzroča draženje kože
H318 Povzroča resne poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.