Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER FLASH Ecolabel, za odstranjevanje flumastrov in črnila, 750 ml


Čistilo SUTTER FLASH Ecolabel, za odstranjevanje flumastrov in črnila, 750 ml

Čistilno sredstvo za učinkovito odstranjevanje sledi črnila, madežev flomastrov in mastnih madežev. 
Izdelan in surovin rastlinskega izvora in popolnoma biorazgradljiv.
Se hitro suši. 
Idealen za občasno in celovito čiščenje, kjer ni potrebno izpiranje. 
Hitro delujoč detergent, zelo učinkovit za barve, markerske in mastne madeže. 

Področje uporabe: delovne mize, tal, pralnih površin, notranje čiščenje vozil in dvigal, odstranjevanje žuželk z vetrobranskih stekel, madežev s preprog, lepila s stekla.


Ekološki certifikat EU ECOLABEL

8,00 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12415

Šifra: 438700A Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Površin

EU ECOLABEL

Da

TOP TRAJNOSTNA IZBIRA

Da

Kataloška številka

12415


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO


Stavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P280 Uporabite zaščitna očala.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. 
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Posebne oznake:
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo

Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.