Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER OXIPUR ECOPOWDER, prašek za perilo, 8 Kg


Čistilo SUTTER OXIPUR ECOPOWDER, prašek za perilo, 8 Kg

Detergent v prahu za strojno pranje perila z optimalno močjo čiščenja. Zagotavlja
odlične rezultate tako na belih kot na barvnih tkaninah. Idealen za uporabo v javnih
ustanovah, hotelih, restavracijah, turističnih objektih. Proizvod ne vsebuje fosfatov.


Vsebina: 8 kg
Zadostuje za do 100 pranj


Priporočeni odmerki v gramih za en kilogram perila:
- Mehka voda: 10 g (rahla umazanija), 13 g (normalna umazanija), 20 g (trdovratna umazanija) 
- Srednje trda voda: 13 g (rahla umazanija), 16 g (normalna umazanija), 24 g (trdovratna umazanija) 
- Trda voda: 16 g (rahla umazanija), 22 g (normalna umazanija), 30 g (trdovratna umazanija)

Ekološki certifikat EU ECOLABEL


41,28 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11391

Šifra: 559600 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Kataloška številka

11391OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Opozorila o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.

Previdnostni nasveti:
P280 Nositi zaščito za oči.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.


Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.