Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER OXIPUR POWDER, prašek za perilo, 15 Kg


Čistilo SUTTER OXIPUR POWDER, prašek za perilo, 15 Kg

Detergent v prahu za strojno pranje perila z optimalno močjo čiščenja. Zagotavlja
odlične rezultate tako na belih, kot na barvnih tkaninah. Idealen za uporabo v javnih
ustanovah, hotelih, restavracijah, turističnih objektih. Proizvod ne vsebuje fosfatov.

Vsebina: 15 kg
Zadostuje za do 180 pranj

Priporočeni odmerki v gramih za en kilogram perila:
- Mehka voda: 10 g (rahla umazanija), 13 g (normalna umazanija), 20 g (trdovratna umazanija) 
- Srednje trda voda: 13 g (rahla umazanija), 16 g (normalna umazanija), 24 g (trdovratna umazanija) 
- Trda voda: 16 g (rahla umazanija), 22 g (normalna umazanija), 30 g (trdovratna umazanija)


57,43 

Ni na zalogi

Šifra: 522100 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Kataloška številka

11286


OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO

Stavki o nevarnosti:
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
Previdnostni stavki:
P280 Uporabite zaščitna očala.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.
Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
Posebne oznake:
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo

Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.