Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA KUHINJE

Čistilo SUTTER WASH detergent za ročno pomivanje posode,1L


Čistilo SUTTER WASH detergent za ročno pomivanje posode,1L

Visoko koncentriran, nevtralen detergent za ročno pomivanje posode z izjemno močjo čiščenja. 
Primeren je za ročno pomivanje posode, loncev in ostalih kuhinjskih pripomočkov.
Zelo učinkovito odstranjuje trdovratne nečistoče. 
Nevtralen pH, brez fosfatov.

7,80 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11318

Šifra: 535500 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Posode

Kataloška številka

11318


OPOZORILNA BESEDA: POZOR


Stavki o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči. 
Previdnostni stavki:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280 Uporabite zaščitna očala. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
Posebne oznake: 
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo
EUH208 Vsebuje BENZISOTHIAZOLINONE. Lahko povzroči alergijski odziv
Druge nevarnosti: 
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.