Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER ZERO POM WC Ecolabel, za čiščenje sanitarij, WC račka, 750 ml


Čistilo SUTTER ZERO POM WC Ecolabel, za čiščenje sanitarij, WC račka, 750 ml

Detergent za odstranjevanje vodnega kamna WC račka z organskimi kislinami naravnega izvora
(citronska kislina in mlečna kislina) z odlično močjo za dezodoriranje za vsakodnevno 
čiščenje toaletne školjke. Dnevna uporaba preprečuje obloge iz vodnega kamna. Vonj
jabolka. Brez alergenov (Reg. 648/2004). Vsebuje surovine rastlinskega izvora (npr. 
površinsko aktivne snovi, kisline), ki prihajajo iz predelave koruze, krompirja in kokosovega
olja. Fosfat in nikelj (manj kot 0,01 ppm). Dermatološko preizkušeni proizvod.


EU Ecolabel certifikat.


pH > 2,1
Vsebnost aktivnih sestavin: 14% ± 1% 

8,24 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11026

Šifra: 439100 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Sanitarij

EU ECOLABEL

Da

Dermatološko testirano

Da

TOP TRAJNOSTNA IZBIRA

Da

Kataloška številka

11026


Opozorilna beseda: Pozor


Stavki o nevarnosti: 
H315 Povzroča draženje kože. 
H319 Povzroča hudo draženje oči.  


Previdnostni stavki: 
P264 Po uporabi temeljito umiti roke. 
P280 Uporabite zaščitna očala. 
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. 
P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. 


Posebne oznake: 
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo 

Druge nevarnosti 
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.