Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo SUTTER ZERO RUBY EASY Ecolabel, koncentrat za odst. vodnega kamna, 750 ml


Čistilo SUTTER ZERO RUBY EASY Ecolabel, koncentrat za odst. vodnega kamna, 750 ml

Koncentriran odstranjevalec vodnega kamna iz surovin rastlinskega izvora. 
Preprečuje kopičenje vodnega kamna. 
Enostaven za izpiranje. 
Posebej ustvarjen za uporabo v kopalnici in sanitarijah (korita, kopalne kadi, keramične pulti, pipe itd). 
Barva izdelka (rdeča) v skladu z Mednarodno standardno barvno kodo kot dodatno pomoč za uporabnika.


Čistilo je popolnoma birorazgradljivo in dermatološko testirano.


Ekološki certifikat EU ECOLABEL


23,17 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11041

Šifra: 442700 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Površin

EU ECOLABEL

Da

TOP TRAJNOSTNA IZBIRA

Da

Kataloška številka

11041


OPOZORILNA BESEDA: POZOR


Opozorila o nevarnosti:
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni nasveti:
P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
P280 Nositi zaščito za oči.
P337+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
Posebne oznake: 
EUH210 Varnosti list na voljo na zahtevo
Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.