Nazaj na izdelke

ČISTILA ZA SANITARIJE IN UMIVALNICE

Čistilo WACID, odstranjevalec vodnega kamna , 1 L


Čistilo WACID, odstranjevalec vodnega kamna , 1 L

Wacid je visoko koncentrirano sanitarno čistilo na osnovi fosforne kisline. 
Samostojno odstrani obloge apnenca, ostanke cementa, vodni in urinski kamen, rjo, ostanke mila, 
olja,maščobe in podobne trdovratne madeže. Ne poškoduje materialov in upočasnjuje korozijo. 
Ne vsebuje solne ali drugih agresivnih kislin. Sredstvo je viskozno in se dobro oprijema navpičnih površin. 
Področja uporabe: ploščice, keramika, porcelan, steklo in PVC. 
Ni primerno za čiščenje marmorja, umetnega kamna in drugih materialov, ki so občutljivi na kisline. 
Pred uporabo preverite, če so predmeti in površine odporni na kisline.


9,49 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10145

Dodatne informacije

Kataloška številka

10145


Opozorilna beseda: Nevarno
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.