Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Čistilo za stekla SUTTER ZERO DIAMOND EASY Ecolabel, koncentrat, 750 ml


Čistilo za stekla SUTTER ZERO DIAMOND EASY Ecolabel, koncentrat, 750 ml

Koncentrirano, učinkovito čistilo za dnevno čiščenje
stekla in vseh zgornjih vodoodpornih površin.
Vsebuje sestavine na bazi rastlinskega izvora in je popolnoma biorazgradljivo.
Brez fosfatov, niklja in alergenov. 
Dermatološko testirano (ni testirano na živalih).
Barva izdelka v skladu z mednarodno barvno oznako standarda kot dodatna pomoč 
za uporabnika.


Učinkovitost testirana s strani ISO 17025 certificiranega laboratorija.


Vsebina: 750 ml

Ekološki certifikat EU ECOLABEL

17,93 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11043

Šifra: 443000 Kategorije: , ,

Dodatne informacije

Čiščenje

Površin

EU ECOLABEL

Da

Dermatološko testirano

Da

TOP TRAJNOSTNA IZBIRA

Da

Kataloška številka

11043


OPOZORILNA BESEDA: POZOR

Opozorila o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni nasveti:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P280 Nositi zaščito za oči.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P370+P378 Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na prah.

Posebne oznake:
EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.