Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 5 L


Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 5 L

Antibakterijski čistilni gel, deluje bakteriocidno, virusno in fungicidno in je 
zasnovan za temeljito čiščenje kože rok. Narejen je s sestavinami, ki 
spoštujejo hidrolipidni film kože in ki sproščajo prijeten občutek hidracije 
na rokah. Njegova posebna formula z gelom s 76% alkohola omogoča hitro 
delovanje in uporabo brez vode, za vse dnevne situacije, ko želite očistiti 
roke in jih nimate možnosti umiti. 
Učinkovit proti bakterijam, glivicam, virusom in virusom z ovojnico.
EN Test: EN1276, EN1500, EN1650, EN13624, EN13727, EN14476.
SESTAVA: 100g izdelka vsebuje: 76.7g etilnega alkohola, zgoščevalca, mehčala, druge pomožne snovi in vodo do 100g. Sestava: polycarboxylates < 5%.


Proizvod je registriran kot biocid.


79,54 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11407

Dodatne informacije

Kataloška številka

11407

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P235 Hraniti na hladnem.
P280 Nositi zaščito za oči.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.