Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 500 ml


Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 500 ml

Antibakterijski gel, deluje bakteriocidno, virusno in fungicidno in je 
zasnovan za temeljito čiščenje kože rok. Narejen je s sestavinami, ki 
spoštujejo hidrolipidni film kože in ki sproščajo prijeten občutek hidracije 
na rokah. Majhna embalaža praktično omogoča uporabo v vsaki situaciji. 
Njegova posebna formula z gelom s 76% alkohola omogoča hitro delovanje
in uporabo za vse dnevne situacije, ko želite razkužiti roke.
Učinkovit proti bakterijam, glivicam, virusom in virusom z ovojnico.
EN Test: EN1276, EN1500, EN1650, EN13624, EN13727, EN14476.

Sestava: 100g izdelka vsebuje: 76.7g etilnega alkohola, zgoščevalca, mehčala, druge pomožne snovi in vodo do 100g. Sestava: polycarboxylates < 5%.
Proizvod je registriran kot biocid.
8,65 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11406

Dodatne informacije

Kataloška številka

11406

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P235 Hraniti na hladnem.
P280 Nositi zaščito za oči.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
SESTAVA: 100g izdelka vsebuje: 76.7g etilnega alkohola, zgoščevalca, mehčala, druge pomožne snovi in vodo do 100g. Sestava: polycarboxylates < 5%.Poleg priporočamo