Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 500 ml


Dezinfekcijski gel za roke SUTTER DERMAGEL PLUS, 500 ml

Antibakterijski čistilni gel, zasnovan za temeljito razkuževanje in čiščenje rok.  
Posebna formula z gelom, s 76 % alkohola omogoča hitro delovanje.
Gel daje koži občutek svežine in hidracije, ne lepi in ne izsuši kože.
Pumpica omogoča enostaven nanos in pravilno doziranje razkužila. 
Učinkovit proti bakterijam, glivicam, virusom in virusom z ovojnico.
Razkužilo je v skladu z naslednjimi standardi testov EN*: 1276, 1500, 1650, 13624, 13727, 14476
Proizvod je registriran kot biocid.

6,65 

Dodatne informacije

Biocid

Da

SESTAVA: 100g izdelka vsebuje: 76.7g etilnega alkohola, zgoščevalca, mehčala, druge pomožne snovi in vodo do 100g. Sestava: polycarboxylates < 5%.

OPOZORILNA BESEDA: NEVARNO
Stavki o nevarnosti:
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki:
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga.
Kajenje prepovedano.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P235 Hraniti na hladnem.
P280 Nositi zaščito za oči.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Morda vam bo prav tako všeč…