Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Dezinfekcijsko sredstvo ECOLAB P3 STERIL, za čiščenje in razkuževanje površin, 5 kg


Dezinfekcijsko sredstvo ECOLAB P3 STERIL, za čiščenje in razkuževanje površin, 5 kg

Tekoče, rahlo alkalno čistilno in dezinfekcijsko sredstvo. 
Namenjeno za ročno čiščenje in dezinfekcijo v prehrambeni industriji. 
DVG registracija. Lahko ga uporabljamo na vseh materialih kot 
so: barvne kovine, aluminij, železo, PE, PP, PVC, PTFE, PVDF,.. 

Koncentracija Steril 1-2 % (100-200 ml na 10 litrov vode) 


32,99 

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Opozorilna beseda: Nevarno
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H400 Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.