Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Košarica – obesek GF LIQUID FORCE GEL, 55 ml


Košarica – obesek GF LIQUID FORCE GEL, 55 ml

WC obesek z gel polnilom (55 ml) za namestitev na notranji rob wc školjke.
Ob vsakokratnem splakovanju čisti wc školjo, preprečuje nastanek vodnega 
kamna in odišavi.

Vonji: limona, jabolko, svežina morja, cvetlični vonj
2,11 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10656

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Opozorilna beseda: Nevarno
H315 Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-4-izothiazolin-3-on [EC št. 247-500-7] in 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC št. 220-
239-6] (3:1); reakcijska zmes 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ena in 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-
2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ena in 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ena ; alfa-heksilcimtaldehid;
benzil salicilat; 4-(4-hidroksi-4-metilpentil)cikloheks-3-enkarbaldehid. Lahko povzroči alergijski odziv.