Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Mrežica za pisoar FRE PRO, jabolko


Mrežica za pisoar FRE PRO, jabolko

Mrežica za pisoar gumijasta, dišeča. 
Mrežica je zasnovana tako, da preprečuje škropljenje, hkrati pa nevtralizira 
neprijeten vonj in preprečuje nastanek bakterij. 
Postopno zmanjšuje intenzivnost s sproščanjem koristnih bakterij, nevtralizatorjev vonja in osveževanjem prostora. 
Mrežice niso biološko razgradljive, se pa lahko reciklirajo. 

Vonj: jabolko


7,69 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10624

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Kataloška številka

10624Opozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.