Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Mrežica za pisoar FRE PRO, mango


Mrežica za pisoar FRE PRO, mango

Mrežica za pisoar gumijasta, dišeča. 
Mrežica je zasnovana tako, da preprečuje škropljenje, hkrati pa nevtralizira 
neprijeten vonj in preprečuje nastanek bakterij. 
Postopno zmanjšuje intenzivnost s sproščanjem koristnih bakterij, nevtralizatorjev vonja in osveževanjem prostora. 
Mrežice niso biološko razgradljive, se pa lahko reciklirajo. 

Vonj: mango
6,71 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10753

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Opozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.