Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Obešanka za wc FRE PRO, cvetlični vonj


Obešanka za wc FRE PRO, cvetlični vonj

Obešanka se pritrdi na zunanji del wc školjke.
Prostor osvežuje postopoma. 
Obešanke niso biološko razgradljive, se pa lahko reciklirajo. 
Osnova obeh izdelkov je polimer prepojen z eteričnimi olji, zato je izdelek
primeren za ločevanje (za recikliranje plastike).

Vonj: cvetlični vonj


7,69 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
11047

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Kataloška številka

11047Opozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.