Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Obešanka za wc FRE PRO, mango


Obešanka za wc FRE PRO, mango

Obešanka se pritrdi na zunanji del wc školjke.
Prostor osvežuje postopoma. 
Obešanke niso biološko razgradljive, se pa lahko reciklirajo. 
Osnova obeh izdelkov je polimer prepojen z eteričnimi olji, zato je izdelek
primeren za ločevanje (za recikliranje plastike).

Vonj: mangoOpozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

6,28 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10628

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Opozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.