Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Obešanka za wc FRE PRO, mango


Obešanka za wc FRE PRO, mango

Osvežuje zrak v toaletnem prostoru več kot 30 dni.
Edinstven vzdržljiv material, ki vsebuje 30x več vonja kot navadni osvežilci prostora. 
Postopoma osvežuje prostor. Ne vsebuje ozonu škodljivih snovi in ne onesnažuje vode.
Primeren za vse vrste toaletnih školjk. Pripne se na zunanji del toaletne školjke. 
Ob osveževanju prostora postopoma zmanjšuje intenzivnost. Obešanke niso biološko 
razgradljive, se pa lahko reciklirajo. Osnova obeh izdelkov je polimer prepojen z eteričnimi olji, 
zato je izdelek primeren za ločevanje (za recikliranje plastike).


7,69 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
10628

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Za wc školjko / pisoar

Kataloška številka

10628
Opozorilna beseda: Nevarno.
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 - Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H315 - Povzroča draženje kože.
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 - Povzroča hudo draženje oči.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.