Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Razkužilo SPITADERM, raztopina za razkuževanje rok, 1 L


Razkužilo SPITADERM, raztopina za razkuževanje rok, 1 L

Visoko učinkovita, brezbarvna raztopina za razkuževanje kože.
Ne vsebuje joda.
Širok spekter delovanja na : bakterije (vključno Tbc), glive, viruse Rota-, 
Herpes-, Hepatitis B- ter HIV.


Primerno za razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, pred jemanjem krvi, cepljenjem, za HBV in HIV profilakso.
Doziranje: razkuževanje kože: nerazredčeno raztopino razpršimo in pustimo 1 minuto, da se 
posuši. Pred encimatskim dokazovanjem glukoze v krvi pustiti proizvod vsaj 1 minuto, da se posuši.
12,60 

Šifra: 300401 Kategoriji: ,

Dodatne informacije

Samo za poklicne uporabnike

Da

Sestava: 100,00 g Spitaderma vsebuje:
70,00 g 2-propanola,
0,50 g klorheksidin diglukonata,
0,45 g vodikovega peroksida.

Opozorilna beseda : Nevarno
Opozorila o nevarnosti :
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Obvestila o nevarnosti : Preprečevanje:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz

Morda vam bo prav tako všeč…