Nazaj na izdelke

DEZINFEKCIJA ROK

Razkužilo SPITADERM, raztopina za razkuževanje rok, 500 ml


Razkužilo SPITADERM, raztopina za razkuževanje rok, 500 ml

Visoko učinkovita, brezbarvna raztopina za razkuževanje kože.
Ne vsebuje joda.
Širok spekter delovanja na bakterije (vključno Tbc), glive, viruse Rota-, Herpes-, Hepatitis B- ter HIV.
Primerno za razkuževanje kože pred operacijami, injekcijami, punkcijami, pred jemanjem krvi, cepljenjem, za HBV in HIV profilakso.
Doziranje za razkuževanje kože: nerazredčeno raztopino razpršimo in pustimo 1 minuto, da se posuši. 
Pred encimatskim dokazovanjem glukoze v krvi pustiti proizvod vsaj 1 minuto, da se posuši.

Proizvod je registriran kot biocid.
Samo za profesionalno uporabo!
V kolikor želite kupiti ta izdelek za profesionalno uporabo nam pošljite povpraševanje na elektronski naslov.
8,69 

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

10759

Sestava: 100 g Spitaderma vsebuje: 
70,00 g 2-propanola,
0,50 g klorheksidin diglukonata,
0,45 g vodikovega peroksida.

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

Opozorilna beseda : Nevarno
Opozorila o nevarnosti :
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
Obvestila o nevarnosti : Preprečevanje:
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker,
odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P280 Nositi zaščito za oči/ zaščito za obraz