Nazaj na izdelke

ČISTILNA SREDSTVA

Robčki INCIDIN ALCOHOL WIPE z dezinfekcijskim učinkom – polnilo, 90/1


Robčki INCIDIN ALCOHOL WIPE z dezinfekcijskim učinkom – polnilo, 90/1

Robčki za učinkovito razkuževanje medicinskih pripomočkov in drugih površin, 
pripravljeni za uporabo. Širok spekter delovanja. Učinkovitost na Noroviruse v 
kratkem kontaktnem času delovanja: širok spekter delovanja omogoča vsakodnevno
uporabo. V kombinaciji s kratkim kontaktnim časom delovanja zagotavlja hitro
razkuževanje. Sredstvo, s katerim so robčki prepojeni, zagotavlja učinkovitost 
na površinah. Brez barve in vonja.


Razkuževanje površin po VAH metodi 2019 (vklj. EN 16615) z mehanskim delovanjem 
(baktericidno, levurocidno, tuberkulocidno)


EN NORME:
EN 16615 (baktericid, levurocid), EN 13727 (baktericid), EN 13624 (levurocid) 
EN 14348 + EN 16615 (metoda) (tuberkulocid) , EN 14476 (virusi z ovojnico) , 
EN 14476 (omejeno virucidno delovanje) , EN 14476 Adeno , EN 14476 Norovirus (MNV) 
EN 14476 Polio SV 40 , EN 14476 Rota .

Učinkovitost skladno z DVV / RKI smernicami. Učinkovit na viruse z ovojnico 
(vključno s HIV, HBV, HCV) po priporočilu RKI 01/2004* 

Omejeno virucidno delovanje plus* 
Adeno*, Noro* , Rota* , 

Opomba: * DDV (suspenzijski test)

10,11 

Dodatne informacije

Biocid

Da

Samo za poklicne uporabnike

Da

Kataloška številka

10786OPOZORILNA BESEDA: POZOR

Stavki o nevarnosti:
H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.