Potrošniki vsakodnevno z nakupom različnih proizvodov pomembno vplivamo na okolje.
S povpraševanjem in uporabo okolju prijaznih proizvodov usmerjamo podjetja k proizvodnji blaga, ki je proizvedeno z uporabo manj energije, traja dlje in ga je lažje reciklirati, predvsem pa je v proizvodnem procesu porabljenih manj naravnih virov, kot sta voda in naravne surovine.

Kljub vedno višji stopnji osveščenosti, pri nakupu higienskega materiala, kot so toaletni papir, brisačke, robčki…, veliko uporabnikov še vedno prisega na čisto celulozo, ki s svojo belino in sestavo daje občutek čistosti in neoporečnosti.

Celuloza je naravni polimer, ki ga  najpogosteje pridobivamo iz lesa iglavcev (smreka, jelka, bor) pa tudi iz listnatih dreves, bombaža, lana, bambusa,…
Les, ki ga uporabljajo za predelavo v celulozo, najprej olupijo (odstranijo lubje), nato pa ga sesekljajo v drobne koščke. Razgradnjo celuloze dosežejo z učinkovanjem kemikalij, kislin in baz, ob istočasnem delovanju toplote in tlaka. Uporabniki zahtevajo visoko stopnjo beline papirja. Zato je zelo pomembno, kakšno vrsto celuloze uporabljamo. Celuloza je namreč običajno vsaj rahlo obarvana in je potrebno dodajati belilna sredstva kot so: klor, klorov dioksid, natrijev hipoklorit, vodikov peroksid, kisik in ozon. Skupaj z njimi se uporabljajo še sredstva za odstranjevanje lignina: natrijev in magnezijev hidroksid.
Papirna proizvodnja 35% svojih surovin pridobi iz sveže podrtih dreves in predstavlja 1,2% celotne svetovne gospodarske proizvodnje.

Reciklaža oziroma predelava papirja proces, pri katerem iz odpadnega papirja pridobimo papir, ki je primeren za ponovno uporabo. Recikliranje 1 tone starega časopisnega papirja prihrani okoli tono lesa, medtem ko recikliranje 1 tone starega papirja iz naših tiskalnikov prihrani nekoliko več kot 2 toni. Z recikliranjem polovice svetovnega odpadnega papirja bi se izognili sečnji cca. 20 mio. hektarjev lesa letno. Recikliranje omogoča bistveno znižanje porabe energije (stroka ocenjuje prihranek med 40%-64%). United States Environmental Protection Agency (EPA) je ugotovila, da se z recikliranjem papirja onesnaženje vode zmanjša za 35% in zraka kar za 74%

Naše podjetje je med prvimi v Sloveniji pričelo s prodajo higienskih papirnatih proizvodov, izdelanih iz predelanih vlaken, s pridobljenim znakom za okolje tipa I.

Leta 2012 smo v svoj prodajni program uvedli resnično ekološko in trajnostno higiensko papirno konfekcijo, izdelano iz tetrapak embalaže, imenovano EcoNatural.

 izdelki Eco Natural so izdelani s pomočjo ekskluzivne tehnologije, s katero se regenerirajo celulozna vlakna, ki jih vsebuje odpadna kartonska embalaža pijač (odpadna embalaža »Tetra Pak«). V proizvodnem procesu ni uporabljenih človeku in okolju nevarnih substanc.

Embalaža Tetra Pak je sestavljena iz treh slojev. Notranji sloj je izdelan iz aluminija, zunanji sloj je izdelan iz papirja in plastične folije, vmesni del pa zapolnjuje pred zunanjimi vplivi popolnoma zaščitena, najboljša, nebeljena celuloza.
Celulozna vlakna, pridobljena iz odpadne Tetra Pak embalaže mleka in sokov so zaradi visoke kvalitete, ki se zahteva pri embalaži, celo boljše kvalitete, kot tista pridobljena iz čiste celuloze in se sicer uporablja za namen izdelave higienskega papirja.

Rjava barva papirja je naravna barva lesa, saj papir ni beljen ali barvani v nobeni fazi proizvodnega postopka, zato je ohranjen tudi naraven vonj. Les namreč vsebuje polimer lignin, ki spada med najbolj razširjene aromatske spojine in ta daje lesu značilen vojn, ki je pri določenih vrstah bolj izrazit kot pri drugih. Intenzivnost oz. odtenek barve in intenzivnost vonja sta torej odvisna od samega lesa, iz katerega je bila pridobljena celuloza in od vsebnosti lignina.

Vsi izdelki Eco Natural imajo pridobljen znak za okolje tipa I EU ECOLABEL, torej izpolnjujejo visoke standarde glede uporabnosti in okoljske kakovosti, določene in sprejete s strani držav članic EU. Higienski papir je mikrobiološko neoporečen in dermatološko testiran, brisače pa so mikrobiološko neoporečne in so primerne za stik s hrano.

https://www.zelenaslovenija.si/EOL/Clanek/1731/embalaza-okolje-logistika-st-136-137/negativni-vplivi-na-okolje-so-manjsi-pri-papirju-iz-recikliranih-surovin-eol-136-137

ZNAKI ZA OKOLJE TIPA I

V to skupino znakov sodi več nacionalnih in večnacionalnih shem znakov za okolje v Evropi: znak EU za okolje – marjetica, nemški modri angel, nordijski labod. Gre za sisteme okoljskega označevanja, kjer so zahteve jasno določene.

V Evropi in drugod obstajajo mnogi okoljski znaki. Nekateri med njimi so osredotočeni na določen okoljski vidik, kot so reciklabilnost, biorazgradljivost ali energetska učinkovitost. Nekateri so veljavni in priznani samo v določenih državah. Proizvajalci svoje proizvode velikokrat uvrščajo med okolju prijazne proizvode, vendar brez neodvisnega preverjanja in razlage, kako to dosegajo.

evropski sistem za podeljevanje znaka za okolje

Evropski sistem za podeljevanje znaka za okolje je prostovoljno orodje, ki promovira okolju prijazne proizvode in storitve s podeljevanjem posebnega simbola okoljske kakovosti — Rože. Znak se podeljuje samo najbolj okolju prijaznim znamkam v skupini proizvodov. Roža je zelo uporabno orodje za izvajalce javnih naročil, saj jim pomaga identificirati zelene proizvode. Poleg drugih podobnih pobud je samo evropski sistem za podeljevanje znaka za okolje:
priznan v vsej Evropski uniji, na Norveškem, Islandiji in v Liechtensteinu;  zahteva preverjanje proizvodov s strani neodvisnega organa, in presoja celoten vpliv proizvoda na okolje, od pridobivanja surovin do izločitve iz okolja (pristop “od zibelke do groba”).

Skandinavski znak za okolje

Poslanstvo skandinavskega znaka za okolje Nordic Swan Ecolabel (nordijski labod) je v zmanjševanju okoljske obremenitve. Namen znaka za okolje je minimizirati negativne vplive izdelkov na okolje in zdravje ljudi. Merila temeljijo na spremljanju vplivov skozi celoten življenjski ciklus izdelka (od surovin do izdelka, uporabe in odpadkov). Znak je leta 1989 ustanovil Nordijski svet ministrov.
Uradna spletna stran: www.nordic-ecolabel.org

Modri angel

Modri angel je znak za okolje za izdelke in storitve nemške zvezne vlade od leta 1978. Podeljuje ga komisija Umweltzeichen, sestavljena iz 13 predstavnikov s področja varovanja okolja, potrošnikov, industrije, sindikatov, trgovine, medijev in cerkve. Vsaka skupina izdelkov z znakom za okolje modri angel ima svoje osnovne zahteve, ki jih omenjena komisija ustrezno preveri. Če izdelek ali storitev še ni uvrščena v nobeno od obstoječih skupin, je na spletni strani opisan postopek za ustanovitev nove skupine izdelkov/storitev. Uradna spletna stran: www.blauer-engel.de/en