Javne sanitarije morajo biti opremljene tako, da omogočajo nemoteno uporabo tudi večjemu številu hkratnih uporabnikov. Čistila ki jih uporabljamo za vzdrževanje pa morajo biti hitra, učinkovita, zagotavljati morajo dobro higieno in prijeten vonj v sanitarijah.