Zavezani k trajnostnemu poslovanju

V podjetju VALTEX smo zavezani k trajnostnemu poslovanju. Poslanstvo našega podjetja je pomagati našim partnerjem pri postopnem ali takojšnjem prehodu na uporabo trajnostnih izdelkov na področju objekte higiene v prostorih, ki so namenjeni za varno in dobro počutje zaposlenih. obiskovalcev in drugih uporabnikov. Naše bogate izkušnje in znanje. so temelj za strokovno delo in svetovanje.

Izpolnjujemo potrebe kupcev

Zagotavljati si prizadevamo zelo kakovostne izdelke, ki izpolnjujejo potrebe kupcev. imajo dolgo življenjsko dobo in so izdelani z minimalno porabo sredstev in kar najnižjim vplivom na okolje skozi njihov celoten življenjski krog.

Pri izbiri izdelkov upoštevamo njihove značilnosti in jih ocenjujemo z vidika življenjskega kroga. Dobavitelje na področjih. kjer obstajajo določena tveganja. presojamo na podlagi trajnostnosti.