Nazaj na izdelke

DIŠAVE IN VLOŽKI ZA PISOARJE

Osvežilec zraka SUTTER POM ESSENCE AUTUMN, brez potisnega plina, 750 ml


Osvežilec zraka SUTTER POM ESSENCE AUTUMN, brez potisnega plina, 750 ml

Okolju prijazen osvežilec prostora na osnovi eteričnih olj. 
Njegova formula odstranjuje molekule neprijetnih vonjav in 
zagotavlja popolno čistočo očiščenih površin ter dolgo obstojnost vonja. 
Idealen za hotelske sobe, pisarne, sanitarije, koše za smeti, torej
tam kjer imamo opraviti z neprijetnimi vonjavami.
Brez potisnega plina.
Doza: 750 ml
14,95 

Na zalogi

Količina
-
+
Kataloška številka:
12408

Dodatne informacije

Vrsta dišav

Osvežilec

Kataloška številka

12408

Stavki o nevarnosti:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Stavki o nevarnosti:
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
Previdnostni stavki:
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P501 Odstranite vsebino/posodo v skladu z veljavnimi predpisi. 
Posebne oznake:
EUH208 Vsebuje HEXYL CINNAMAL. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje BENZYL SALICYLATE. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje 4-TERT-BUTIL-CIKLOHEKSIL-ACETAT. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje OKTAHIDRO TETRAMETIL ACETONAFTON. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje EZIL-2-HIDROKSIBENZOAT. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje D-LIMONENE. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje 3,7-DIMETHYLOCTA-1,6-DIEN-3-YL ACETATE. Lahko povzroči alergijski odziv
EUH208 Vsebuje METILKLOROIZOTIAZOLINON, METILIZOTIAZOLINON. Lahko povzroči alergijski odziv 
Druge nevarnosti:
Ni snovi PBT, vPvB ali endokrinih motilcev v koncentraciji > = 0,1%.